3.2 Escrivim Jugant

ESCRIVIM JUGANT - TALLER - CARME ARRUFAT DALMAU

Jugar no és sols cosa de nens. El joc és una de les eines d’aprenentatge i d’integració més interessants i eficients… i a més, és divertit!

Aquest Taller està dissenyat segons els models pedagògics del Constructivisme que es basa en: construir situacions d’aprenentatge, observar com cadascú s’enfronta al problema, activitats en diversos formats grupals, tenint en compte que els éssers humans són agents de la seva pròpia comprensió. El desenvolupament i l’aprenentatge són processos de construcció de coneixements que no succeeixen en el buit, sinó en un context social i en interacció amb uns altres participants. En aquest context, la construcció es converteix en co-construcció de coneixements.

L’escriptura és una habilitat molt completa, que requereix posar en funcionament els dos hemisferis cerebrals, en moments diferents:

A/ El dret: idees, creativitat, sensibilitat, motivació, sensacions, emocions...

B/ L’esquerre: estructura, confecció de frases, concordances, coherència...

 

OBJECTIUS DEL TALLER:

1/ Desenvolupar la Creativitat i la Motivació per a l’escriptura.

2/ Aprendre diverses formes d’estructurar un text, així com els entramats i les possibilitats de diversos textos a través del joc.

3/ Divertir-se escrivint i expressant.

4/ La lectura fina: saber llegir entre línies per poder comunicar amb més precisió.

5/ Correlació del text amb experiències vitals i amb altres arts: escriptura terapèutica. Guions de vida.

6/ Desinhibir-se i donar-se permisos. Eliminar bloqueigs.

Taller eminentment pràctic.

 

BUTLLETA D'INSCRIPCIÓ AL TALLER ESCRIVIM JUGANT

NOM I COGNOMS:

EMAIL:                                                    

TELÈFON:                                         CIUTAT:

M'HE ASSABENTAT DEL TALLER A TRAVÉS DE:

Una vegada plena, copies el contingut i l'envies a:  carmearrufatdalmau@gmail.com

Per a realitzar la inscripció cal fer l'ingrés de 30 € al Banc de Sabadell al cc :ES49 / 0081 / 0028 / 6900 / 0624 5933 a nom de Carme Arrufat Dalmau