3.6 Autogestió de la salut

ALTRES MIRADES SOBRE LA SALUT I LA MALALTIA. IDEES SALU-CREATIVES.

 

  •   Història de la salut natural.
  •   Model mèdic vigent. Causes.
  •   Som un tot o un conjunt de parts disgregades?
  •   Autogestió de la salut. Primum non nocere.
  •   Lectura de símptomes des d’una perspectiva holística.
  •   Recursos casolans efectius.